Wednesday, 19/01/2022 - 20:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Tân Dương

Lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên

Thái Nguyên là một tỉnh giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Trong suốt chiều dài thời gian đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, nhân dân Thái Nguyên luôn cần cù sáng tạo trong lao động dựng xây cuộc sống; đoàn kết anh dũng trong đấu tranh chống áp bức bóc lột và xâm lược của ngoại bang. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Đảng bộ tỉnh, tinh thần đó luôn được phát huy cao độ.

 

Sự ra đời tổ chức Đảng cộng sản đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 

Di tích lịch sử lán Khuôn Tát, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, nơi Bác Hồ từng ở và làm việc trong những năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.lan-khuon-tat.jpg

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương và Nghị quyết Hội nghị Trung ương, Chi bộ hải ngoại của Đảng ở Long Châu (Trung Quốc) quyết định đưa cán bộ, đảng viên về nước hoạt động; trong đó, đồng chí Đặng Tùng được cử về Thái Nguyên - nơi có nhiều hầm mỏ, đồn điền để gây dựng cơ sở cách mạng, cơ sở đảng.

 

Nhận nhiệm vụ được phân công, sẵn có mối quan hệ quen biết từ trước, đồng chí Đặng Tùng bí mật tìm đường về xã La Bằng, huyện Đại Từ, đến nhà ông Đường Nhất Quý. Được sự giúp đỡ của anh em họ Đường, Đặng Tùng tích cực tuyên truyền, giác ngộ quần chúng, gây dựng cơ sở cách mạng.

 

Trên cơ sở đó, cuối năm 1936, một số quần chúng tích cực (gồm có Đường Nhất Quý, Đường Văn Ngân, Nông Văn Ái, Hoàng Văn Nghiệp) được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Đây chính là tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 

Tính đến tháng 6/2016, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên có 720 tổ chức cơ sở đảng và 84.165 đảng viên.

 

Khái quát quá trình khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 ở tỉnh Thái Nguyên

 

Thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương Đảng, được sự hỗ trợ của các lực lượng vũ trang, các địa phương trong tỉnh lần lượt nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi: Ngày 21/3, La Hiên (châu lị Võ Nhai) được giải phóng, Ủy ban Nhân dân Cách mạng lâm thời châu Võ Nhai ra đời; ngày 31/3, tại thị trấn Hùng Sơn (huyện Đại Từ), ta tổ chức cuộc mít tinh lớn, tuyên bố xóa bỏ chính quyền địch, thành lập chính quyền cách mạng; ngày 18/4, tại bản Lác (xã An Lạc, nay là xã Kim Phượng), Ủy ban Nhân dân Cách mạng lâm thời châu Định Hóa được thành lập... Cho đến tháng 7/1945, phần lớn các huyện trong tỉnh đã giành được chính quyền.

Di tích lịch sử 27-7, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ.

 

Chiều ngày 16/8, một đơn vị Quân Giải phóng do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy từ Tân Trào tiến về Thái Nguyên. Chiều 19/8, toàn đơn vị đã có mặt tại làng Thịnh Đán (nay thuộc phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên). Buổi tối cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân giải phóng đã triệu tập một cuộc họp chung với cán bộ lãnh đạo tỉnh để thống nhất lực lượng và thống nhất kế hoạch hành động khởi nghĩa giải phóng tỉnh lị Thái Nguyên.

 

Sáng ngày 20/8, Quân Giải phóng tấn công quân Nhật tại tỉnh lị Thái Nguyên. Buổi chiều cùng ngày, một cuộc mít tinh lớn được tổ chức tại sân vận động thị xã. Đồng chí Võ Nguyên Giáp thay mặt Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc tuyên bố xóa bỏ chính quyền của phát xít Nhật và tay sai, thành lập Ủy ban Nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh Thái Nguyên, do đồng chí Lê Trung Đình làm Chủ tịch. Sự kiện này đánh dấu thắng lợi hoàn toàn cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tỉnh Thái Nguyên.

 

Ý nghĩa lịch sử:

 

Góp phần vào thắng lợi cuộc Tổng khởi nghĩa trong cả nước, đồng thời làm phong phú thêm hình thái vận động trong Cách mạng tháng Tám ở nước ta.

 

Mở ra thời kì mới trong lịch sử phát triển phong trào cách mạng tỉnh Thái Nguyên. Từ đây, cùng với nhân dân cả nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên bước vào thời kì vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.

 

Đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân được rèn luyện, trưởng thành, tạo điều kiện cho việc thành lập Đảng bộ tỉnh.


Bối cảnh ra đời Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên và tên của các đồng chí trong Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh


Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, đầu tháng 9/1945, trong toàn tỉnh Thái Nguyên, tổng số đảng viên có khoảng 40 đồng chí. Hai huyện Định Hóa và Phú Lương chưa xây dựng được tổ chức cơ sở Đảng. Huyện Võ Nhai tuy có tổ chức cơ sở Đảng sớm, nhưng các đảng viên chủ yếu hoạt động trong các đơn vị Cứu quốc quân. Tổ chức Đảng chưa thành hệ thống thống nhất, lại chịu sự lãnh đạo trực tiếp từ 3 đầu mối cấp trên là Xứ ủy Bắc Kì, Ban lãnh đạo An toàn khu II và Ban lãnh đạo Chiến khu Hoàng Hoa Thám. Toàn tỉnh mới có hai huyện là Phú Bình và Đồng Hỷ thành lập được Ban Cán sự Đảng lâm thời (có chức năng như Đảng bộ huyện).

 

Để từng bước khắc phục tình trạng trên, giữa tháng 9/1945, Hội nghị cán bộ Đảng toàn tỉnh được tổ chức tại xóm Trường Xô (xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương). Hội nghị công bố Nghị quyết của Xứ ủy Bắc Kì (do đồng chí Trần Quốc Hoàn - Uỷ viên Ban Thường vụ Xứ ủy kí) chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, gồm các đồng chí:

 

1- Ngô Nhị Quý: Bí thư Tỉnh ủy.

2- Lê Trung Đình: Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh.

3- Hoàng Bá Sơn: Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Tỉnh bộ Việt Minh.

4- Hoàng Thế Thiện: Ủy viên, phụ trách công tác tuyên truyền và thanh niên.

5- Đào An Thái: Ủy viên, phụ trách huyện Võ Nhai.

6- Vũ Thị Bảo Ngọc: Ủy viên, phụ trách công tác phụ nữ.

7- Vũ Hưng: Ủy viên, phụ trách huyện Định Hóa.

8- Nguyễn Bá Cương: Ủy viên, phụ trách Nông hội.

 

Những sự kiện lịch sử quan trọng gắn với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị và Trung ương Đảng tại ATK Định Hóa trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp

 

http://m.baothainguyen.vn/UserFiles/image/2016/cay-da-lang-quang-3.jpg

Đình Làng Quặng, xã Định Biên, huyện Định Hóa, nơi hợp nhất Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và Cứu quốc quân thành Việt Nam giải phóng quân - lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh giành chính quyền cách mạng, góp phần vào thắng lợi chung của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Ảnh: Thế Hà.

 

Trung tuần tháng 3/1947, Ban Thường vụ Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng - Tổng chỉ huy và Bộ Tổng tham mưu đến các xã Phú Đình, Điềm Mặc, Thanh Định, Bảo Linh... để lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn quốc. Định Hóa trở thành trung tâm An toàn khu (ATK) Trung ương.

 

- Ngày 20/5/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến ở và làm việc tại rừng Khau Tý, thuộc xóm Nạ Tra, xã Thanh Định (nay là xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên).

- Ngày 19/6/1947, tại Điềm Mặc, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước nhân dịp kỉ niệm 6 tháng toàn quốc kháng chiến.

- Tháng 10/1947: Tại ATK Định Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh - với bút danh X.Y.Z, đã viết và sửa chữa tác phẩm Sửa đổi lối làm việc.

- Ngày 8/10/1947, tại Điềm Mặc, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi nhân dân, bộ đội, dân quân, du kích ra sức tiêu diệt địch tấn công Việt Bắc.

- Ngày 16/1/1948, Tại xóm Khuôn Tát (Phú Đình), Hội nghị Trung ương (mở rộng) thảo luận, đánh giá tình hình chung giữa ta và địch, đề ra những nhiệm vụ lãnh đạo về chính trị, quân sự, kinh tế nhằm đẩy mạnh cuộc kháng chiến, kiến quốc.

- Ngày 20/1/1948, tại Phú Đình, Chủ tịch kí 6 sắc lệnh; trong đó có Sắc lệnh số 110/SL phong quân hàm Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp - Tổng Chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân, tự vệ Việt Nam.

- Ngày 25/3/1948, tại Phú Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Sắc lệnh số 148/SL quy định bãi bỏ các danh từ phủ, châu, quận; danh từ cấp trên xã và cấp dưới tỉnh thống nhất gọi là huyện.

- Ngày 1/5/1948, tại Phú Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi thi đua yêu nước.

- Ngày 28/5/1948, tại Phú Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Lễ phong quân hàm Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp - Tổng tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân, tự vệ Việt Nam.

- Ngày 19/8/1948, tại Phú Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Sắc lệnh số 206/SL về việc thành lập Hội đồng Quốc phòng tối cao do Người làm Chủ tịch, đồng chí Lê Văn Hiến - Bộ trưởng Bộ Tài chính, làm Phó Chủ tịch.

- Ngày 20/8/1948, tại Phú Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Sắc lệnh 216/SL về việc đặt Huân chương Kháng chiến để tặng cho những người Việt Nam có công với quân đội hoặc các tổ chức quốc phòng và kháng chiến.

- Tháng 5/1950, tại ATK Định Hóa diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II.

- Tháng 6/1950, tại ATK Định Hóa, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp, quyết định mở Chiến dịch Biên giới trong thu - đông 1950. Tại cuộc họp, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị: Chiến dịch này chỉ cho đánh thắng, không cho đánh bại.

- Cuối tháng 9/1953, tại lán Tỉn Keo (Phú Đình), Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị để bàn và xác định chủ trương chiến lược trong Đông - Xuân 1953 - 1954.

- Ngày 6/12/1953, tại lán Tỉn Keo (Phú Đình), Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị thông qua Kế hoạch tác chiến mùa Xuân 1954 của Tổng Quân ủy và quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ.

- Ngày 1/1/1954, tại Phú Đình, Hội nghị Bộ Chính trị chỉ định cơ quan lãnh đạo, chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, triển khai kế hoạch điều động lực lượng lên Tây Bắc...

- Ngày 5/1/1954, từ Định Hóa, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên đường ra Mặt trận Điện Biên Phủ. Đại tướng lên Khuôn Tát chào Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi chia tay, Chủ tịch căn dặn Đại tướng: Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh.

 

http://m.baothainguyen.vn/UserFiles/image/2016/lan-Tin-keo.jpg

Du khách thăm quan lán Tỉn Keo, ATK Phú Đình (Định Hóa) nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị thông qua Kế hoạch tác chiến mùa Xuân 1954 của Tổng Quân ủy và quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Thế Hà.

 

Những lần Bác Hồ về thăm và làm việc với cán bộ và nhân dân tỉnh Thái Nguyên (Từ khi rời Thái Nguyên về Hà Nội (12/10/1954) đến năm 1964). Thời gian, địa điểm và nội dung hoạt động chủ yếu trong từng lần về thăm và làm việc của Bác

 

Ngày 12/10/1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời căn nhà sàn trên đồi Thành Trúc (xóm Đầm Mua, xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), trở về Thủ đô Hà Nội. Từ đó đến ngày 1/1/1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 7 lần trực tiếp lên thăm hỏi động viên nhân dân, chỉ đạo Đảng bộ Thái Nguyên lãnh đạo nhân dân xây dựng cuộc sống mới.

 

http://m.baothainguyen.vn/UserFiles/image/2016/anh-HCM.jpg

Nhiều bức ảnh tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện đang được trang trọng lưu giữ tại Nhà trưng bày ATK Định Hóa, Thái Nguyên. Ảnh: Thế Hà.

 

- Lần 1: Tháng 12/1954, Bác đến thăm và nói chuyện với hơn 2000 cán bộ tại Hội nghị tổng kết đợt 2 của đoàn Thái Nguyên, Bắc Giang ở xã Khôi Kì (huyện Đại Từ). Sau khi biểu dương những thành tích của hai đoàn cải cách ruộng đất và sự tiến bộ của mỗi cán bộ trong đoàn, Hồ Chủ tịch đã “nói kĩ về những khuyết điểm” để giúp cán bộ cải cách sửa chữa...

- Lần 2: Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi (25/1/1955), Bác Hồ đến thăm Công trường đập Thác Huống. Người chúc Tết và động viên anh em bộ đội, công nhân, cán bộ, dân công ở lại ăn Tết tại công trường.

- Lần 3: Ngày 2/3/1958, Bác về thăm tỉnh Thái Nguyên. Bác đến kè Lũ Yên, xã Yên Thịnh (nay thuộc xã Đào Xá, huyện Phú Bình), nói chuyện với đồng bào. Sau đó, Bác đi thăm các hợp tác xã nông nghiệp ở Đại Từ.

- Lần 4: Ngày 8/6/1959, chỉ 4 ngày sau khi Công trường khu Gang Thép Thái Nguyên có quyết định được thành lập, Bác đã đến thăm công trường lần thứ nhất. Tại đây, Bác đã nói chuyện với cán bộ, công nhân, động viên anh chị em là những người đi trước.

- Lần 5: Ngày 13/3/1960, Bác Hồ về thăm và nói chuyện với cán bộ, đồng bào đúng dịp tỉnh họp mít tinh đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chính phủ. Bác thăm Trường Phổ thông cấp 3 Lương Ngọc Quyến, Bệnh viện Khu Tự trị Việt Bắc (nay là Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên), và Trường Thiếu nhi vùng cao Việt Bắc (nay là Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc).

- Lần 6: Ngày 31/12/1962, Bác về thăm Truờng Thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa huyện Phú Lương và nói chuyện với nhân dân xã Phủ Lý. Sau đó, Bác đi thăm một số nơi trong khu vực nhà trường; thăm một gia đình đồng bào ngưòi Dao mới định canh, định cư; trực tiếp nói chuyện với một số cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã.

- Lần 7: Từ ngày 31/12/1963 đến ngày 1/1/1964, Bác về thăm đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên lần cuối cùng. Tối ngày 31/12/1963, Người đến thăm và nói chuyện với cán bộ, giáo viên, học viên Trường Đảng tỉnh (nay là Trường Chính trị tỉnh) và xem Văn công nhân dân Khu tự trị biểu diễn (nay là Đoàn ca múa dân gian Việt Bắc). Ngày 1/1/1964, Bác đến thăm cán bộ, công nhân khu Gang Thép, Nhà máy điện Cao Ngạn. Sau đó, Bác chúc mừng năm mới và nói chuyện tại sân vận động thành phố Thái Nguyên với bốn mươi lăm nghìn đại biểu cán bộ, công nhân và nhân dân trong tỉnh.

 

Các kì Đại hội của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên từ khi thành lập đến nay. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội. Tên các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy được bầu tại Đại hội.

- Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I:

Được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 12/8/1947, tại đình An Mỹ, huyện Đại Từ. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ (nhiệm kì 1947 - 1948) gồm 11 đồng chí. Đồng chí Lê Trung Đình được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

 

- Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ II:

Được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 22/6/1948, tại xã Yên Mỹ, huyện Đại Từ. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ (nhiệm kì 1948 - 1949) gồm 9 Ủy viên chính thức và 2 Ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Thanh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

 

- Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ III:

Được tổ chức vào tháng 7/1949. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ (nhiệm kì 1949 - 1951) gồm 11 Ủy viên chính thức và 2 Ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Trung Đình được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

 

- Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV:

Được tổ chức trong tháng 4/1951, tại xóm Cây Lá, xã Bình Sơn (thành phố Sông Công ngày nay). Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nhiệm kì 1951 - 1959) gồm 11 Ủy viên chính thức, 3 Ủy viên dự khuyết. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 5 đồng chí. Đồng chí Hoàng Cừ, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

 

- Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ V:

 Được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 5/2/1959, tại Thị xã Thái Nguyên. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nhiệm kì 1959 - 1961) gồm 21 Ủy viên chính thức, 4 Ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 7 đồng chí. Đồng chí Phan Văn Tỉnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

 

- Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ VI:

Được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 18/3/1961, tại Thị xã Thái Nguyên. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nhiệm kì 1961 - 1963) gồm 23 Ủy viên chính thức, 6 Ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 9 đồng chí. Đồng chí Lê Đức Chỉnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

 

- Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ VII:

Được tổ chức từ ngày 29/5 đến ngày 2/6/1963, tại Thành phố Thái Nguyên. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nhiệm kì 1963 - 1965) gồm 31 Ủy viên. Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 9 đồng chí. Đồng chí Lê Đức Chỉnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

 

- Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Thái lần thứ I :

Được tổ chức từ ngày 21/5 đến ngày 3/6/1970, tại Thành phố Thái Nguyên. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nhiệm kì 1970 - 1977) gồm 23 Ủy viên chính thức và 4 Ủy viên dự khuyết đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 7 đồng chí. Đồng chí Lê Hoàng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

 

- Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Thái lần thứ II

* Vòng I: Được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 18/11/1976, tại Thành phố Thái Nguyên. Đại hội bầu 21 đại biểu đi dự Đại hội Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV.

* Vòng II: Được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 24/4/1977, tại Thành phố Thái Nguyên. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nhiệm kì 1977 - 1980) gồm 35 Ủy viên chính thức, 4 Ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Vũ Ngọc Linh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

 

- Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Thái lần thứ III:

Được tổ chức từ ngày 30/6 đến ngày 5/7/1980 tại Thành phố Thái Nguyên. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nhiệm kì 1980 - 1983) gồm 41 Ủy viên chính thức, 4 Ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Vũ Ngọc Linh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

 

- Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Thái lần thứ IV

* Vòng I: Được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 12/1/1982, tại Thành phố Thái Nguyên. Đại hội đã bầu 22 đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V.

* Vòng II: Được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 25/2/1983, tại Thành phố Thái Nguyên. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng tỉnh (nhiệm kì 1983 - 1986) gồm 41 Ủy viên chính thức, 4 Ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Vũ Ngọc Linh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

 

- Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Thái lần thứ V:

Được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 25/10/1986, tại Thành phố Thái Nguyên. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nhiệm kì 1986 - 1991) gồm 58 Ủy viên. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

 

- Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Thái lần thứ VI:

* Vòng I: Được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 27/4/1991 tại Thành phố Thái Nguyên. Đại hội đã bầu 23 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII.

* Vòng II: Được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 29/9/1991 tại Thành phố Thái Nguyên. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nhiệm kì 1991 - 1996) gồm 45 Ủy viên. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Ngô Hai được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

 

- Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Thái lần thứ VII:

Được tổ chức vào ngày 5/5/1996 tại Thành phố Thái Nguyên. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nhiệm kì 1996 - 2000) gồm 47 Ủy viên. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Ngô Hai được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

 

- Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV:

Được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 14/11/1997 tại Thành phố Thái Nguyên. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 47 Ủy viên. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 12 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Ngô Hai được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

 

- Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI:

Được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 5/1/2001 tại Thành phố Thái Nguyên. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 47 Ủy viên. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Hồ Đức Việt được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

 

- Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVII:

Được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 17/12/2005 tại Thành phố Thái Nguyên. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 49 Ủy viên. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Bắc Son được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

 

- Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVIII:

Được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 23/10/2010 tại Thành phố Thái Nguyên. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 55 Ủy viên. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Phạm Xuân Đương được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

 

- Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX:

Được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 28/10/2015 tại Thành phố Thái Nguyên. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 53 Ủy viên. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 đồng chí. Đồng chí Trần Quốc Tỏ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX. Ảnh: Thế Hà.

 Các đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2020. Ảnh: Thế Hà.

 

 Mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX đã đề ra trong nhiệm kì 2016 - 2020

 

 a. Mục tiêu tổng quátdai-hoi-toan-canh.jpg

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc về phát triển công nghiệp, dịch vụ, y tế và giáo dục - đào tạo.

 

b. Chỉ tiêu chủ yếu

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 10%/năm.

- Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: Công nghiệp và xây dựng 53%, Dịch vụ 36% và Nông - lâm - thủy sản 11%.

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 15%/năm.

- Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 4%/năm.

- Giá trị xuất khẩu trên địa bàn tăng bình quân 9%/năm; trong đó, xuất khẩu địa phương tăng 20%/năm trở lên.

- Thu ngân sách nhà nước trong cân đối (không bao gồm thu cấp quyền sử dụng đất) tăng bình quân 16%/năm.

- Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng, (tương đương 3.300 USD).

- Đến năm 2020, Thái Nguyên đạt tiêu chí tỉnh nông thôn mới (có 80% trở lên số đơn vị cấp huyện trong tỉnh đạt nông thôn mới).

- Củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục các bậc học; phấn đấu đến năm 2020 có 80% số trường đạt chuẩn quốc gia; 8% học sinh dân tộc thiểu số được học tại các trường dân tộc nội trú.

- Đến năm 2020, có 90% trở lên gia đình văn hóa; 70% làng, xóm, tổ dân phố văn hoá, 90% trở lên cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

- Đến năm 2020, có 80% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế (theo chuẩn mới); giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới 10%.

- Hằng năm tạo việc làm tăng thêm cho 15.000 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 70%.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm từ 2% trở lên (theo chuẩn mới).

- Đến năm 2020, ổn định tỷ lệ độ che phủ rừng trên địa bàn đạt trên 50%; có 95% người dân ở nông thôn được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

- Hằng năm kết nạp đảng viên tăng 3,5% so với tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ; trên 80% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 50% đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

bieu-quyet(1).jpg

 Các đại biểu dự Đại hội biểu quyết thông qua mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX đề ra trong nhiệm kì 2016 - 2020. Ảnh: Thế Hà.

 

 

Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tác giả: admin
Nguồn: thtanduong.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Hôm qua : 23
Tháng 01 : 804
Năm 2022 : 804